Mittaa elintärkeitä fysiologisia muutoksia tietokonenäön avulla

Terveydentilamittaukset ovat kliinisen päätöksenteon kulmakivi. Tehtävää varten on kehitetty lukuisia lääkinnällisiä laitteita, ja viime vuosina alaa ovat vallanneet myös kuluttajamarkkinoille levinneet fitness- ja hyvinvointilaitteet, kuten älykellot ja -rannekkeet.

Huolimatta tekniikan harppausmaisesta kehityksestä, perustuu hengityksen arviointi tehohoidon ulkopuolella tehohoitoa lukuunottamatta yhä pääasiallisesti rintakehän liikkeiden manuaaliseen laskentaan sekuntikellon avustamana.

Kamera ja ohjelmisto voivat laskea hengityksiä samalla tavalla kuin ihminen. Kun rintakehä laajenee ja värähtelee hengityksen aikana, tietokonenäköalgoritmit voivat automaattisesti kartoittaa rintakehän maamerkit ja seurata niiden liikkeitä, minkä perusteella hengityksen aaltomuoto muodostuu. Tämän aaltomuodon avulla lasketaan sitten hengitystaajuus.

 • Krooninen obstruktiivinen keuhkosairaus (COPD)
 • Hengitysvajaus
 • Keuhkokuume
 • Hypoksia
 • Covid-19

Pulssisignaali voidaan poimia digitaalikamerasta samalla tavalla kuin heijastavilla pulssioksimetreillä, mutta sen etuna on, että se ei vaadi erikoislaitteita tai fyysistä kontaktia potilaaseen. Kun pulssinomainen veri virtaa kasvoihin, kasvojen värin pienet muutokset, joita ihmissilmä ei pysty havaitsemaan, voidaan havaita videosignaalista. Näiden muutosten nopeus antaa meille pulssin.

Tämä tekniikka tunnetaan nimellä etäfotopletysmografia. Vuonna 2008 Wim Verkruysse ja hänen kollegansa julkaisivat uraauurtavan artikkelin "Remote plethysmographic imaging using ambient light", jossa he saivat lupaavia tuloksia laboratorio-olosuhteissa. R-PPG:tä voidaan käyttää mitata epäsuorasti hengitystaajuutta, mutta se on liikeanalyysia epätarkempi.

Todellisessa käytössä on tehtävä monia säätöjä. Ihmiset eivät esimerkiksi istu paikallaan tai katso jatkuvasti samaan suuntaan. On luonnollista liikkua ja kääntää katse poispäin keskustelun aikana, joten meidän oli lisättävä toleranssi tälle. Valaistus vaihtelee eri ympäristöissä, ja joissakin valoissa sininen väri on voimakkaampi kuin punainen tai päinvastoin. Ihon värit absorboivat ja heijastavat valoa eri tavoin, joten tarvitaan monenlaisia testikohteita. .

 • Sydämen vajaatoiminta
 • Sydämen rytmihäiriöt (eteisvärinä)
 • Infektio
 • Kuume

Miten järjestelmä toimii

Vitacam Triage PC-sovellus tunnistaa kameranäkymään tulevat ihmiskasvot ja mittaa ne automaattisesti. Järjestelmä antaa päivitetyt hengitystaajuus- ja sykemittaukset 15 sekunnin välein niin kauan, kuin potilas pysyy kameranäkymässä. Viiden minuutin aikana saadaan myös päivitetty sydämen rytmianalyysi.

Mittaa elintärkeitä fysiologisia muutoksia tietokonenäön avulla

Vitacam-ohjelmisto etsii ihmiskasvot kameran live-näkymästä tai tallennetusta videoleikkeestä. Henkilön löydyttyä ohjelma kartoittaa mittaukseen soveltuvia kasvojen alueita ja rintakehän seudun visuaalisia kiintopisteitä, joita se ryhtyy seuraamaan. Pisteiden liike ja kasvoijen sävymuutokset analysoidaan, jonka jälkeen palvelin palauttaa analysoidut mittaustulokset sovellukseen. Mikäli kyseessä on videoleikkeeseen perustuva mittaus, tuottaa sovellus yhden tuloksen per vitaaliparametri per video. Suoratoistoa analysoitaessa sovellus tuottaa uusia tuloksia jatkuvasti 15 sekunnin välein niin kauan kun kasvot ja rintakehä ovat näkyvissä. Mittaukset voidaan esittää aikaleimattuna numeroarvona tai piirrettynä trendinä. Jatkuvassa mittauksessa sovellus muodostaa myös automaattisesti mittausten mediaaniarvon.

Hengitys mitataan seuraamalla rintakehän kiintopisteitä.
Pulssi mitataan seuraamalla kasvojen värin hienovaraisia muutoksia.
Kehitteillä olevat happikyllästeisyyden mittaukset

Vitacam soveltuu moniin käyttöympäristöihin

Ratkaisua voidaan käyttää missä tahansa arviointihuoneesta odotustilaan tai potilaan omaan kotiin.

Kliinisen päätöksenteon tuki

Kerää mittauksia potilaan arvioinnin aikana. Vitacam tarjoaa tuoretta terveysdataa koko käynnin ajan kliinisen päätöksenteon helpottamiseksi - ilman keskeytyksiä tai häiriötekijöitä.

 • Kliinisen päätöksenteon tuki
 • Perusterveydenhuolto

Ota etäisyttä, yllä kauas

Mittaa tai valvo potilasta vaivattomasti erillisessä huoneessa tai toisessa paikassa. Hoitava taho voi suorittaa potilaan arvioinnin kosketuksettomasti, mikä lisää hoitohenkilökunnan turvallisuutta myös silloin, kun kyseessä ovat tartuntataudit.

 • Tartuntapotilaat
 • Yleiset vuodeosastohuoneet

Mobiililaitteiden mittaukset

Vitacam-mobiilisovelluksia on saatavana monissa eri kokoonpanoissa, ja ne soveltuvat sekä sairaanhoitajille ja hoitajille potilaidensa hyvinvoinnin seuraamiseen että potilaalle itselleen. Olipa tavoitteena sitten seurata terveydentilan kehityssuuntauksia ajan mittaan tai vain tehdä satunnaisia pistokokeita, Android- ja iOS-sovelluksillamme on kaikki mitä tarvitset.

 • Kotihoito
 • Etälääkärikäynnit
 • Asumispalveluyksiköt

Vuodeosastomittaukset

Terveydentilan seuranta on tärkeää myös tilanteissa, joissa potilas on vuodepotilaana. Liikeanalyysiin perustuvat mittaukset voidaan suorittaa, vaikka potilas olisi peiton alla. Potilasta voidaan valvoa kiinteästi asennetun laitteen avulla. kameran avulla, tai hänestä voidaan tallentaa videoleike älypuhelinsovelluksella, kun potilas on puoliksi pystyasennossa. Lisätukea voidaan saada sänkyyn kiinnitetyllä puhelintelineellä.

 • Kotihoito
 • Asumispalveluyksiköt ja osastot

Kuinka Vitacam toimii

Ohjelmistopohjainen mittauslaite voi toimia millä tahansa laitteistolla, jossa on riittävästi prosessointitehoa ja riittävän hyvälaatuinen digitaalikamera.

MITTAUS

Älypuhelimet ja tabletit

Vitacam-mobiilisovelluksia voidaan käyttää useimmissa nykyaikaisissa älypuhelimissa, joissa on Android 8- ja iOS 14 -käyttöjärjestelmä tai uudempi ja joissa on upotettu kameramoduuli. Teknologia voi toimia suhteellisen pieniresoluutioisilla kameroilla, joiden resoluutio on noin 0,7 MP, mutta vaatii kuitenkin suorituskykyä käsittelyä varten. Android Go -versiota käyttäviä perustason laitteita ei tueta.

Verkkokamerat

Vitacam PC-sovellus toimii kaupallisesti saatavilla olevilla web-kameroilla eikä vaadi mitään erikoislaitteita. Paras suorituskyky saavutetaan 4K-verkkokameroilla, jotka on sijoitettu enintään 2 metrin päähän potilaasta. Full HD -verkkokameroita voidaan käyttää myös käyttää, kunhan potilaan asento on optimoitu asetusta varten. Vitacam on kliinisesti validoitu Logitech Brio -laitteella.

Muut kamerat

Vitacam-sovellusperhe on toistaiseksi kehitetty ensisijaisesti mobiililaitteiden kameroita ja web-kameroita varten. Maailmassa on kuitenkin monia muitakin digitaalisia kameroita, joita käytetään valvontaan, virkistykseen ja muihin tarkoituksiin. Tällä hetkellä monet näistä vaihtoehdoista ovat vielä tutkimatta. Jos olet kiinnostunut selvittämään, toimiiko ratkaisumme tietyssä kokoonpanossa, keskustelemme mielellämme ja selvitämme asian yhdessä.

PROSESSI

Käsittely paikallisesti

Vitacam voidaan asentaa osaksi laitoksen omaa IT-infrastruktuuria suorittamalla videomateriaalin prosessointi laitoksen omilla palvelimilla. PC-sovellusta voidaan käyttää myös tarkoitukseen varatulla pöytä- tai minitietokoneella, tai järjestelmä voidaan asentaa erilliselle kannettavalle tietokoneelle täysin kannettavaksi ja itsenäiseksi mittausratkaisuksi. Vtacamin mobiilisovelluksilla tallennettuja videoleikkeitä voidaan käsitellä myös paikallisilla palvelimilla palomuurien takana paikallisen lainsäädännön noudattamiseksi.

Käsittely pilvessä

Vitacam-mobiilisovelluksilla tallennettuja videoleikkeitä voidaan käsitellä nopeuden ja skaalautuvuuden nimissä kaupallisesti saatavilla olevissa GDPR-yhteensopivissa pilvipalveluissa. Videoleikkeitä ei koskaan säilytetä älypuhelimella eikä pilvipalvelussa, vaan ne poistetaan välittömästi käsittelyn jälkeen. Vaatimusten perusteella pilvipalvelin voidaan valita valtion rajojen sisäpuolelta miltä tahansa suositulta palveluntarjoajalta. Videoleikkeet optimoidaan sekä suorituskyvyn että tiedostokoon suhteen kulujen minimoimiseksi. Potilaskohtaisia tietoja ei siirretä kolmannelle osapuolelle tai omille palvelimillemme eikä tallenneta niille. Vitacamin kehitystiimi seuraa ainoastaan anonymisoituja käyttötilastoja.

DISPLAY

Mobiilisovelluksessa

Älypuhelimella tallennetuista videoleikkeistä johdetut käsitellyt mittaukset palautetaan sovellukseen katselua varten. Tulokset voidaan näyttää yksinkertaisessa numeerisessa muodossa, tai ne voidaan yhdistää järjestelmään rekisteröityyn potilaaseen, mikä mahdollistaa kaikkien mitattujen elintärkeiden parametrien kokonaisvaroituspisteiden laskeminen sekä terveystrendien seuranta.

PC-sovelluksessa

Vitacamin työpöytäsovelluksella tehdyt mittaukset päivittyvät näytölle 15 sekunnin välein, joten potilaan elintoimintoja voidaan seurata minuuttien ajan. Tulokset merkitään aikaleimalla, värikoodataan ja näytetään. sekä luettelonäkymänä että trendinä. Lisäksi ohjelmisto laskee automaattisesti kaikkien tulosten mediaaniarvon, ja se voidaan minimoida käytännölliseen widget-muotoon muita tehtäviä suoritettaessa.

Kirjataan potilastietoihin

Vitacamin tulokset voidaan siirtää automaattisesti palvelimelta sähköiseen potilastietojärjestelmään FIHR- tai HL7 -rajapintoja hyödyntäen. Sovelluksen ei tarvitse itse lukea mitään tietoja potilastietojärjestelmästä. Ota yhteyttä saadaksesi lisätietoa.

Integroitu toiseen ratkaisuun

Online-lääkärin vastaanotot, osastopotilaiden videovalvonta, nykyisten älypuhelinsovellusten sovelluksen sisäiset mittaukset - videomittauksilla on paljon mahdollisuuksia. Vitacam-mittauksia voidaan hyödyntää myös SDK-komponenttina, vahvistamaan jo olemassa olevaa sovellusta.

Älä luota vain sanaamme

Kokeile Vitacam Clinic -sovellusta Google Playssa

Vitacam Clinic -mobiilisovellus on hyväksyttyjen testaajien saatavilla Google Play -kaupassa. Ota meihin yhteyttä saadaksesi pääsyn etämittauksiimme ja koe itse mitä Vitacam voi tehdä organisaatiollesi.