Vaivaton

Sano hyvästit silmävaraiselle arvioinnille. Konenäköalgoritmit laskevat ja dokumentoivat terveydentilamittaukset puolestasi videoleikkeestä tai kameran suoratoistosta.

Kontaktiton

Kamerapohjaisena ratkaisuna Vitacam vähentää sekä tartuntariskiä että hoitokilometrejä. Paranna henkilökunnan turvallisuutta samalla kun lisäät potilaiden saavutettavuutta.

Tarkka

Vitacam on EUDAMED-, FIMEA- ja MHRA-rekisteröity CE-merkitty lääkinnällinen laite, joka pystyy mittaamaan pulssin ja hengityksen kultastandardin tarkkuudella.

Elintoimintojen mittaukset yhdellä silmäyksellä

Vitacam tarjoaa kontaktittoman ratkaisun vitaaliparametrien tarkkailuun tilanteissa, joissa ne usein jäävät mittaamatta.

Vitacam on ohjelmistopohjainen lääketieteellinen laite, jota käytetään potilaan elintoimintojen mittaamiseen ja raportointiin. Laite mittaa potilaan hengitystaajuutta, pulssia ja sydämen rytmiä tietokonenäön ja digitaalisen kameran avulla, ja happisaturaatiota mitataan. kehitteillä.

Vitacam soveltuu rutiinimittauksiin, jatkuvaan seurantaan tai kohdetarkastuksiin. Järjestelmä toimii joko kiinteästi asennetun webkameran tai mobiililaitteella kuvatun videoleikkeen ja Vitacam-sovelluksen välityksellä.

Vitacamin tavoitteena on havaita terveydentilan muutokset varhaisessa vaiheessa ei-invasiivisilla, kontaktittomilla menetelmillä.

Kun varoitusmerkit jäävät huomaamatta

Elintoiminnoilla on tärkeä rooli tunnistettaessa potilaita, joilla on riski kliinisen tilan heikkenemiseen. Vaikka tilan heikkeneminen voidaan usein havaita tarkasti muutoksista, kuten kohonneesta sykkeestä tai hengitystaajuudesta tai vähentyneestä happipitoisuudesta. veren happikyllästeisyys, mutta välineiden puute erityisesti kotona tarkoittaa, että nämä varoitusmerkit jäävät usein huomaamatta. Huononeminen voidaan havaita vasta, kun potilaan tila on selvästi heikentynyt. Tämä johtuu osittain puutteellisesta ja epäsäännöllinen elintoimintojen kirjaaminen.

Etenkin hengitystaajuutta mitataan ja kirjataan vajaavaisesti. Hengitysten manuaalinen laskenta on altis inhimillisille virheille ja keskeytyksille, sekä sille, että potilas tulee liian tietoiseksi omasta hengityksestään laskennan aikana. Sydämen sykkeen ja rytmin seurantaan tarkoitetut vakiomalliset EKG-laitteet eivät sovellu tehohoitoyksiköiden ulkopuolelle, kun taas pulssioksimetrien tehokkuus on rajallista heikosta ääreisverenkierrosta kärsivillä potilailla. Heikkokuntoisilla ikäihmisillä myös pulssin käsivarainen tunnustelu voi tuottaa vaikeuksia. 

Vaikka terveydentilaan liittyvien havaintojen kerääminen on sairaanhoitajien rutiinityötä, tapahtuu yhä suurempi osa hoidosta kliinisen ympäristön ulkopuolella, kuten yksityiskodeissa ja hoivakodeissa. Tällaisissa paikoissa ei usein ole päivystävää sairaanhoitajaa tai hoitajan työ kuluu muiden tehtävien parissa. 

Vitacam on suunniteltu sekä satunnaisiin että systemaattisiin mittauksiin päivystysympäristössä, etäseurantatilanteissa ja virtuaaliosastoilla.

Kroonisten sairauksien parempi seuranta

Joustavat työkalut varhaiseen reagointiin

Varhainen reagointi terveydentilan muutoksiin johtaa parempiin potilastuloksiin. Vitacam-sovellusperheen mahdollistaa helppokäyttöisen, lääkinnälliset standardit täyttävän laitteen käytön myös joustavasti sairaalaympäristön ulkopuolella. Sovellusta voidaan käyttää niin klinikoilla, hoitokodeissa kuin kotihoidossakin, joko hoitajan tai potilaan itsensä toimesta. Kerättyjä mittaustuloksia voidaan tarkastella suoraan mobiililaitteella tai lähettää eteenpäin lisäanalyysiä varten.

"Joskus asukkaan terveydentilassa tapahtuvia muutoksia voi olla vaikea havaita paljain silmin tai ne voivat jäädä dementian yleisten oireiden, erityisesti levottomuuden, varjoon. Tällaisissa tilanteissa mittaukset auttavat osoittamaan suuntaa. Vitacamin avulla on mahdollista saada vanhukselle lääkärinhoitoa aikaisempaa nopeammin."

Pirjo Kouva | Vanhustenhuollon päällikkö, Asumispalveluyksikkö Kataja


Nopea ja kätevä potilaiden luokittelu

Automatisoi mittaukset, keskity potilaaseen

Kliinisessä ympäristössä aika on usein kortilla. Aikataulujen ollessa tiukkoja ja resurssien rajallisia, tehokkaat menettelytavat ja oikeat välineet ovat avainasemassa kattavan ensiarvioinnin tekemisessä. Erityisesti hengitystaajuus, joka yleensä edellyttää rintakehän liikkeiden laskemista manuaalisesti sekuntikellolla, jätetään usein huomiotta nopeaan visuaaliseen arviointiin perustuvan arvauksen hyväksi. Vitacam voi vähentää rutiinimittauksiin liittyvää työtaakkaa tarjoamalla tarkkoja ja oikea-aikaisia mittauksia samalla, kun potilasta haastatellaan hänen anamnestiaansa varten.

"Ratkaisu mahdollistaa hengitystaajuuden mittaamisen valvomattomilta potilailta. On hienoa nähdä, miten idea muuttuu todellisuudeksi."

Marja Ylilehto | Sairaanhoitaja ja projektisuunnittelija Oulun yliopistollisessa sairaalassa

Lääketieteelliset mittaukset kannettavana

Helppokäyttöinen ja integraatiovalmis työkalu terveyden seurantaan

Kotihoito, sairaalasta kotiuttaminen, pistokokeet - milloin ja missä tahansa. Vitacam tuo sertifioidun lääketieteellisen laitteen tarkkuuden ja vastuullisuuden tavallisiin älypuhelimiin. Tarvitset vain sopivan laitteen, jossa on Vitacam ohjelmisto, verkkoyhteys ja hieman prosessoritehoa. Mittausprosessi on nopea ja helppo suorittaa, joten sen lisääminen rutiineihisi on helppoa.

Kamerapohjaiset mittaukset voidaan ottaa käyttöön myös osana toista ohjelmistoratkaisua. Toisin kuin monet puettavat laitteet, Vitacam on CE-merkitty kliiniseen käyttöön, ja se on kehitetty tiukkojen lääkinnällisten laitteiden laatustandardien mukaisesti.

Miksi Vitacam

Hengitystaajuuden mittaukset

Hengitystaajuus on vahva terveyden indikaattori, mutta jää usein mittaamatta. Vitacam eliminoi silmämääräisissä mittauksissa usein esiintyvät inhimilliset virheet.

Sykemittaukset

Enemmän dataa, parempia tuloksia. Kohonnut syke voi viitata infektioon tai lääkityksen aiheuttamaan reaktioon.

Hrv & sydämen rytmianalyysi

Vitacam tarjoaa hyvinvointitoimintoina lisätietoja sykevaihtelusta (HRV) ja sydämen rytmistä.

Seuraa tulosten kehittymistä

Jatkuvat mittaukset suorana lähetyksenä tai jaksottaiset mittaukset tallennetuista videoleikkeistä pitävät sinut ajan tasalla potilaan tilasta.

Nopea ja helppokäyttöinen

30 sekunnin pätkä tai stream riittää. Tulosten saaminen kestää alle minuutin videon aloittamisesta, vaikka latausnopeus olisi 10 Mbps.

Ei erikoislaitteita

Vitacam toimii useimpien nykyaikaisten älypuhelinkameroiden ja webkameroiden, kuten Logitech Brio, kanssa.

Yhteiskehitetty kliinikkojen kanssa

Kehitetty yhteistyössä terveydenhuollon ammattilaisten kanssa hyödyllisyyden varmistamiseksi.

Säädöstenmukaisuus

Vitacam on CE-sertifioitu luokan IIa lääkinnällinen laite ja sen laadunhallintajärjestelmä on ISO 13485:2016 -standardin mukainen.

Mobiilimittaukset niin helppoa kuin 1, 2, 3

Vitacamin virtaviivaistetut sovellukset on suunniteltu tehokkaiksi ja helppokäyttöisiksi, joten ne soveltuvat käyttäjille, joilla on eritasoista kokemusta ja teknistä tietotaitoa.

Jotta teknologiamme olisi mahdollisimman monen käyttäjän saatavilla, Vitacamin sovelluksissa noudatetaan suunnitteluperiaatteita, joiden tavoitteena on yksinkertaisuus ja luettavuus. Värikäs käyttöliittymä on helppokäyttöinen, ja siinä on vain vähän ylimääräisiä ominaisuuksia tai visuaalista sekamelskaa. Keskeiset tiedot, kuten meneillään olevan mittauksen tila ja käyttäjän käytettävissä olevat toimenpiteet, esitetään etualalla ja keskellä.

Monien automatisoitujen ja ohjattujen ominaisuuksien, kuten kasvojen- ja salamantunnistuksen, ansiosta koko mittausprosessia tuetaan alusta loppuun parhaan lopputuloksen saavuttamiseksi.

Vitacam soveltuu moniin käyttöympäristöihin

Ratkaisua voidaan käyttää missä tahansa arviointihuoneesta odotustilaan tai potilaan omaan kotiin.

Kliinisen päätöksenteon tuki

Kerää mittauksia potilaan arvioinnin aikana. Vitacam tarjoaa tuoretta terveysdataa koko käynnin ajan kliinisen päätöksenteon helpottamiseksi - ilman keskeytyksiä tai häiriötekijöitä.

  • Kliinisen päätöksenteon tuki
  • Perusterveydenhuolto

Ota etäisyttä, yllä kauas

Mittaa tai valvo potilasta vaivattomasti erillisessä huoneessa tai toisessa paikassa. Hoitava taho voi suorittaa potilaan arvioinnin kosketuksettomasti, mikä lisää hoitohenkilökunnan turvallisuutta myös silloin, kun kyseessä ovat tartuntataudit.

  • Tartuntapotilaat
  • Yleiset vuodeosastohuoneet

Mobiililaitteiden mittaukset

Vitacam-mobiilisovelluksia on saatavana monissa eri kokoonpanoissa, ja ne soveltuvat sekä sairaanhoitajille ja hoitajille potilaidensa hyvinvoinnin seuraamiseen että potilaalle itselleen. Olipa tavoitteena sitten seurata terveydentilan kehityssuuntauksia ajan mittaan tai vain tehdä satunnaisia pistokokeita, Android- ja iOS-sovelluksillamme on kaikki mitä tarvitset.

  • Kotihoito
  • Etälääkärikäynnit
  • Asumispalveluyksiköt

Vuodeosastomittaukset

Terveydentilan seuranta on tärkeää myös tilanteissa, joissa potilas on vuodepotilaana. Liikeanalyysiin perustuvat mittaukset voidaan suorittaa, vaikka potilas olisi peiton alla. Potilasta voidaan valvoa kiinteästi asennetun laitteen avulla. kameran avulla, tai hänestä voidaan tallentaa videoleike älypuhelinsovelluksella, kun potilas on puoliksi pystyasennossa. Lisätukea voidaan saada sänkyyn kiinnitetyllä puhelintelineellä.

  • Kotihoito
  • Asumispalveluyksiköt ja osastot

Viimeisimmät uutiset

NE Device SW ja Sehat Kahani ilmoittavat kumppanuudestaan Vitacam-pilottihankkeessa [...]
Viime talvi oli meille kiireistä aikaa. Monien jännittävien asioiden ohella ratkaisumme pilotoitiin vanhustenhoidossa, minkä tuloksena julkaistiin äskettäin tapaustutkimus.