Vaivaton

Sano hyvästit silmävaraiselle arvioinnille. Konenäköalgoritmit laskevat ja dokumentoivat terveydentilamittaukset puolestasi videoleikkeestä tai kameran suoratoistosta.

Kontaktiton

Kamerapohjaisena ratkaisuna Vitacam vähentää sekä tartuntariskiä että hoitokilometrejä. Paranna henkilökunnan turvallisuutta samalla kun lisäät potilaiden saavutettavuutta.

Tarkka

Vitacam on EUDAMED-, FIMEA- ja MHRA-rekisteröity CE-merkitty lääkinnällinen laite, joka pystyy mittaamaan pulssin ja hengityksen kultastandardin tarkkuudella.

Elintoimintojen mittaukset yhdellä silmäyksellä

Vitacam tarjoaa kontaktittoman ratkaisun vitaaliparametrien tarkkailuun tilanteissa, joissa ne usein jäävät mittaamatta.

Vitacam on ohjelmistopohjainen lääketieteellinen laite, jota käytetään potilaan elintoimintojen mittaamiseen ja raportointiin. Laite mittaa potilaan hengitystaajuutta, pulssia ja sydämen rytmiä tietokonenäön ja digitaalisen kameran avulla, ja happisaturaatiota mitataan. kehitteillä.

Vitacam soveltuu rutiinimittauksiin, jatkuvaan seurantaan tai kohdetarkastuksiin. Järjestelmä toimii joko kiinteästi asennetun webkameran tai mobiililaitteella kuvatun videoleikkeen ja Vitacam-sovelluksen välityksellä.

Vitacamin tavoitteena on havaita terveydentilan muutokset varhaisessa vaiheessa ei-invasiivisilla, kontaktittomilla menetelmillä.

Kun varoitusmerkit jäävät huomaamatta

Elintoiminnoilla on tärkeä rooli tunnistettaessa potilaita, joilla on riski kliinisen tilan heikkenemiseen. Vaikka tilan heikkeneminen voidaan usein havaita tarkasti muutoksista, kuten kohonneesta sykkeestä tai hengitystaajuudesta tai vähentyneestä happipitoisuudesta. veren happikyllästeisyys, mutta välineiden puute erityisesti kotona tarkoittaa, että nämä varoitusmerkit jäävät usein huomaamatta. Huononeminen voidaan havaita vasta, kun potilaan tila on selvästi heikentynyt. Tämä johtuu osittain puutteellisesta ja epäsäännöllinen elintoimintojen kirjaaminen.

Etenkin hengitystaajuutta mitataan ja kirjataan vajaavaisesti. Hengitysten manuaalinen laskenta on altis inhimillisille virheille ja keskeytyksille, sekä sille, että potilas tulee liian tietoiseksi omasta hengityksestään laskennan aikana. Sydämen sykkeen ja rytmin seurantaan tarkoitetut vakiomalliset EKG-laitteet eivät sovellu tehohoitoyksiköiden ulkopuolelle, kun taas pulssioksimetrien tehokkuus on rajallista heikosta ääreisverenkierrosta kärsivillä potilailla. Heikkokuntoisilla ikäihmisillä myös pulssin käsivarainen tunnustelu voi tuottaa vaikeuksia. 

Vaikka terveydentilaan liittyvien havaintojen kerääminen on sairaanhoitajien rutiinityötä, tapahtuu yhä suurempi osa hoidosta kliinisen ympäristön ulkopuolella, kuten yksityiskodeissa ja hoivakodeissa. Tällaisissa paikoissa ei usein ole päivystävää sairaanhoitajaa tai hoitajan työ kuluu muiden tehtävien parissa. 

Vitacam on suunniteltu sekä satunnaisiin että systemaattisiin mittauksiin päivystysympäristössä, etäseurantatilanteissa ja virtuaaliosastoilla.

Kroonisten sairauksien parempi seuranta

Joustavat työkalut varhaiseen reagointiin

Varhainen reagointi terveydentilan muutoksiin johtaa parempiin potilastuloksiin. Vitacam-sovellusperheen mahdollistaa helppokäyttöisen, lääkinnälliset standardit täyttävän laitteen käytön myös joustavasti sairaalaympäristön ulkopuolella. Sovellusta voidaan käyttää niin klinikoilla, hoitokodeissa kuin kotihoidossakin, joko hoitajan tai potilaan itsensä toimesta. Kerättyjä mittaustuloksia voidaan tarkastella suoraan mobiililaitteella tai lähettää eteenpäin lisäanalyysiä varten.

"Joskus asukkaan terveydentilassa tapahtuvia muutoksia voi olla vaikea havaita paljain silmin tai ne voivat jäädä dementian yleisten oireiden, erityisesti levottomuuden, varjoon. Tällaisissa tilanteissa mittaukset auttavat osoittamaan suuntaa. Vitacamin avulla on mahdollista saada vanhukselle lääkärinhoitoa aikaisempaa nopeammin."

Pirjo Kouva | Vanhustenhuollon päällikkö, Asumispalveluyksikkö Kataja


Nopea ja kätevä potilaiden luokittelu

Automatisoi mittaukset, keskity potilaaseen

Kliinisessä ympäristössä aika on usein kortilla. Aikataulujen ollessa tiukkoja ja resurssien rajallisia, tehokkaat menettelytavat ja oikeat välineet ovat avainasemassa kattavan ensiarvioinnin tekemisessä. Erityisesti hengitystaajuus, joka yleensä edellyttää rintakehän liikkeiden laskemista manuaalisesti sekuntikellolla, jätetään usein huomiotta nopeaan visuaaliseen arviointiin perustuvan arvauksen hyväksi. Vitacam voi vähentää rutiinimittauksiin liittyvää työtaakkaa tarjoamalla tarkkoja ja oikea-aikaisia mittauksia samalla, kun potilasta haastatellaan hänen anamnestiaansa varten.

"Ratkaisu mahdollistaa hengitystaajuuden mittaamisen valvomattomilta potilailta. On hienoa nähdä, miten idea muuttuu todellisuudeksi."

Marja Ylilehto | Sairaanhoitaja ja projektisuunnittelija Oulun yliopistollisessa sairaalassa

Lääketieteelliset mittaukset kannettavana

Helppokäyttöinen ja integraatiovalmis työkalu terveyden seurantaan

Kotihoito, sairaalasta kotiuttaminen, pistokokeet - milloin ja missä tahansa. Vitacam tuo sertifioidun lääketieteellisen laitteen tarkkuuden ja vastuullisuuden tavallisiin älypuhelimiin. Tarvitset vain sopivan laitteen, jossa on Vitacam ohjelmisto, verkkoyhteys ja hieman prosessoritehoa. Mittausprosessi on nopea ja helppo suorittaa, joten sen lisääminen rutiineihisi on helppoa.

Kamerapohjaiset mittaukset voidaan ottaa käyttöön myös osana toista ohjelmistoratkaisua. Toisin kuin monet puettavat laitteet, Vitacam on CE-merkitty kliiniseen käyttöön, ja se on kehitetty tiukkojen lääkinnällisten laitteiden laatustandardien mukaisesti.

Miksi Vitacam

Hengitystaajuuden mittaukset

Hengitystaajuus on vahva terveyden indikaattori, mutta jää usein mittaamatta. Vitacam eliminoi silmämääräisissä mittauksissa usein esiintyvät inhimilliset virheet.

Sykemittaukset

Enemmän dataa, parempia tuloksia. Kohonnut syke voi viitata infektioon tai lääkityksen aiheuttamaan reaktioon.

Hrv & sydämen rytmianalyysi

Vitacam tarjoaa lisätietoa sykevaihtelusta (HRV) ja sydämen rytmistä hyvinvointilaitteena.

Seuraa tulosten kehittymistä

Jatkuvat mittaukset suorasta lähetyksestä tai säännölliset mittaukset itse kuvatuista videoleikkeistä mahdollistavat terveydentilan ajantasaisen seurannan.

Helppokäyttöisyys

Automaattinen kasvojentunnistus ja muut intuitiiviset ominaisuudet tekevät Vitacamin käytöstä vaivatonta.

Ei erikoislaitteita

Vitacam toimii kaupallisesti saatavilla olevilla palvelimilla ja on kliinisesti validoitu Logitech Brio -webkameralla.

Yhteiskehitetty kliinikkojen kanssa

Kehitetty yhteistyössä terveydenhuollon ammattilaisten kanssa hyödyllisyyden varmistamiseksi.

Säädöstenmukaisuus

Vitacam on CE-sertifioitu luokan IIa lääkinnällinen laite ja sen laadunhallintajärjestelmä on ISO 13485:2016 -standardin mukainen.

Joitakin toimintojamme

Potilaiden luokittelu päivystysosastolla

Innovaatiohaasteesta syntynyt Vitacam on kehitetty yhdessä Oulun yliopistollisen sairaalan kanssa Pohjois-Suomessa. Osana yhteistyötä ensimmäinen Vitacam-laitteisto otettiin käyttöön sairaalan päivystysosastolla vuonna 2020.

Laitteisto on toiminnassa tänäkin päivänä, ja sen avulla suoritettu tuhansia hengitystaajuus- ja pulssimittauksia. Hanketta on pidetty laajalti esimerkkinä onnistuneesta ja tehokkaasta yhteiskehittämisestä ja testilaboratorioympäristöjen tehokkaasta käytöstä. Vuoden 2022 lopulla Vitacam sai ensimmäisen "co-created" OuluHealth Labs -merkin tunnustuksena onnistuneesta yhteiskehityshankkeesta.

Pilottihanke asumispalveluympäristössä

Vuoden 2021 lopulla Vitacamia pilotoitiin vanhustenhoidossa Taivalkoskelaisessa asumispalveluyksikkö Katajassa. Päivittäisiä mittauksia kerättiin valikoiduilta iäkkäiltä asukkailta muun rutiinihoidon aikana, johtaen kaikkiaan satoihin mittauksiin pilotin aikana. Poikkeavia tuloksia ja trendejä seurattiin hoitajien ja laitoksen sairaanhoitajan toimesta.

Pilottihankkeen aikana asukkaiden hoidossa tehtiin kolme merkittävää toimenpidettä, sisältäen yhden sairaalahoitoon siirtämisen ja kaksi lääkitysmuutosta yksikön menettelytapojen mukaisesti. Henkilökunnalta kerätyn palautteen mukaan sovellusta pidettiin helppokäyttöisenä ja asukkaiden huomioitiin suhtautuvan myönteisesti videoon perustuviin mittauksiin.

Kävelypotilaiden triagointi kiireisessä kaupunkiklinikassa

Osana strategista kaupallista sopimusta johtavan voittoa tavoittelemattoman järjestön, Faizan Global Relief Fundin (FGRF), kanssa Vitacam otettiin käyttöön Karachissa sijaitsevassa uudessa Madani Healthcare Centerissä helmikuussa 2023. Vilkkaalla klinikalla, sovellusta käytetään triage-arviointiin, ja tähän mennessä on mitattu yli kymmenen tuhatta potilasta.

Käyttäjien kokemusten mukaan Vitacam on osoittautunut helppokäyttöiseksi, ja se on nyt vakiintunut päivittäiseen käyttöön.

Validoitu iäkkäiden COPD-potilaiden suorituskykyä varten.

Syksyllä 2021 Vitacam teki yhteistyötä Plymouthin yliopiston terveysteknologiakeskuksen kanssa kehittääkseen tutkimusprotokollan, joka kohdistuu Cornwallissa sijaitsevaan potilasryhmään "The Breathers". Tämä ryhmä kärsii keuhkoahtaumataudista tunnetaan aktiivisesta osallistumisestaan omaan hoitoonsa ja avoimuudestaan innovaatioille.

Tutkimussuunnitelma hyväksyttiin seuraavana kesänä, ja tutkimus saatiin päätökseen tammikuussa 2023. Tutkimustulokset olivat myönteisiä, ja ne julkaistaan aikanaan. Meille oli kunnia tehdä yhteistyötä vahvan riippumattoman tutkimusryhmän ja aktiivisen potilasryhmän kanssa, joka pystyi ilmaisemaan palautteensa niin selkeästi.

Kliinisesti tutkittu happisaturaation mittaamisen elinkelpoisuuden osalta.

Vitacam käyttää etävalopletysmografiaa sykkeen ja rytmin mittaamiseen. Tekniikka voidaan sovittaa myös happisaturaation mittaamiseen, samoin kuin heijastuspulssioksimetriassa, mutta punaisen ja valkoisen valon sijasta käytetään ympäristön valoa. infrapunavalon sijaan.

Koska tämä toiminto voi hyödyttää kroonisista hengitystieoireista kärsiviä, tutkimme aktiivisesti mahdollisuutta lisätä se Vitacamiin. Joidenkin alustavien tutkimusten jälkeen luotiin tutkimusprotokolla, joka tehtiin yhteistyössä Tampereen yliopiston johtavien asiantuntijoiden kanssa, jotta algoritmejamme voitiin validoida ISO 80601-2-61-2017 -standardin mukaisesti ja varmistaa tarkkuus ja suorituskyky kliinisten standardien mukaisesti. Eettisen komitean hyväksyntä myönnettiin kesäkuussa 2023 ja tutkimuksen suunnittelu jatkuu.

Viimeisimmät uutiset

NE Device SW ja Sehat Kahani ilmoittavat kumppanuudestaan Vitacam-pilottihankkeessa [...]
Viime talvi oli meille kiireistä aikaa. Monien jännittävien asioiden ohella ratkaisumme pilotoitiin vanhustenhoidossa, minkä tuloksena julkaistiin äskettäin tapaustutkimus.